م.هەوران عبداللە سعید

مامۆستای یاریدەدەر

 سەرۆكی بەش

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

 

م . قسمت محمد حسێن

مامۆستا 

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

پ.ی.د. هیمداد عبدالقهار محمد

پرۆفیسۆری یاریدەدەر 

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

پ.ی.د.علی محمود جوكل

پرۆفیسۆری یاریدەدەر

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

 

پ.ی.د.حسێن علی ولی

پرۆفیسۆری یاریدەدەر

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

د. نجاە محمد امین مولود

مامۆستا

 

د.كەڤی شاكر محمد

مامۆستا

 

پ.ی.م.سلام ناوخۆش بكر

پرۆفیسۆری یاریدەدەر

 alt=""

م.خولە رووف رشید

مامۆستای یاریدەدەر

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

 

م.دلخشان یوسف عوسمان

مامۆستا

 

رەشوان محمود مصگفی

مامۆستا

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

 

م. عبدالنافع خچر حسن

مامۆستا

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

م .نازدار عبدالسلام محمدامین

مامۆستای یاریدەدەر

 

م.هاژە صالح حسن -

مامۆستای یاریدەدەر - 

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

 

م.جوان احمد مصطفی

مامۆستای یاریدەدەر

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

 

م.روژگار جلال 

مامۆستا

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

 

م.تحسین حسین رسول

مامۆستای یاریدەدەر

tئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.d

 

م.شیلان احمد حمد امین

مامۆستای یاریدەدەر

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

 

م.سیف الد ین ابراهیم شریف

مامۆستای یاریدەدەر

 

م.رێژنە ابراهیم علی

مامۆستای یاریدەدەر

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

 

م.شانۆ عبدالرحیم احمد

مامۆستای یاریدەدەر

 

 

م.دیمن مشیر مولود

مامۆستای یاریدەدەر

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

 

م.زانا محمود عباس

مامۆستای یاریدەدەر

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

 

م.محمد كمال عبدالوهاب

مامۆستای یاریدەدەر

 

م. كاوه‌ قادر محمد

مامۆستای یاریدەدەر 

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

م.حیدر صابر حسن

مامۆستای یاریدەدەر

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی..krd

 

م. امیره‌ محمد عبدالله‌

مامۆستای یاریدەدەر

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

 

احسان صابر شفیق

مامۆستای یاریدەدەر

ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.

 

 

م.پەخشان اسماعیل

مامۆستا

 

 

عپمان قادر عمر

مامۆستایی یاریدەدەر